Ik weet al heel veel over dat kunstwerk!

VTS (Visual Thinking Strategies) is een manier om naar kunst te kijken. Niet door middel van een heel eenzijdig verhaal van iemand die er veel vanaf weet, maar een gesprek tussen de kinderen zelf.

 

In zo’n gesprek luisteren kinderen naar elkaar, ze bouwen voort op wat een ander heeft gezegd en leren om open en zonder oordeel naar een kunstwerk te kijken.

Een groep kinderen (maximaal 15 leerlingen) neemt eerst de tijd om naar een werk te kijken dat ik speciaal heb uitgekozen dat aansluit op hun belevingswereld en wellicht ook passend binnen een thema waarmee de kinderen op dat moment in de klas mee bezig zijn. Ik zal daarna de discussie op gang brengen met een aantal specifieke open vragen, waardoor de leerlingen gestimuleerd worden om goed te kijken, hun observaties nauwkeurig te formuleren en argumenten aan te dragen voor wat ze waarnemen. De aanpak nodigt uit tot verdieping en actieve deelname van alle leerlingen aan dit gesprek. Iedereen kan meedoen aan VTS, ongeacht het intelligentieniveau en de (culturele) achtergrond.

Aan het einde van het gesprek hebben de leerlingen een persoonlijke relatie gekregen met het kunstwerk en het zal de nieuwsgierigheid prikkelen om meer te weten te komen over het werk.

Het is mogelijk om aan het VTS-gesprek een workshop te koppelen, zodat de leerlingen direct met alle gedachtes en ideeen die ze over het kunstwerk hebben, aan de slag te gaan.

Door middel van VTS (Visual Thinking Strategies) leer ik kinderen belangrijke vaardigheden:

 • luisteren naar elkaar
 • aandachtig leren kijken
 • respectvol omgaan met verschillen
 • waarnemingsvermogen vergroten
 • kritisch-analytisch denken
 • taalvaardigheid vergroten
 • argumenteren van gedachtes
 • een open gesprek voeren over kunst

Wil jij ook meer weten over VTS in je klas of wil je ervaren wat VTS doet met je leerlingen? Vul dan onderstaand formulier in. Er zijn tal van mogelijkheden in je klas mogelijk:

 • een eenmalige introductie van VTS ter introductie
 • een uur lang VTS in je klas, met hierin drie kunstwerken die besproken worden
 • een VTS-gesprek, met daaraan gekoppeld direct een workshop
 • een VTS-gesprek op locatie in een museum naar keuze