Een gevoel van leegte

'ik wil gewoon dat mijn gevoelens er mogen zijn en dat dat even genoeg is':

Op 18 doorzichtige sheets is elke keer dezelfde tekst te lezen: ‘ik wil gewoon dat mijn gevoelens er mogen zijn en dat dat even genoeg is’.

De tekst betreft een zin uit de mailwisseling die ik in 2013-2014 heb gehad met mijn biologische moeder, waarmee ik een moeizame relatie heb gehad. Na jarenlang geen contact, kreeg ik het bericht dat ze zou gaan sterven. Om mijn vragen alsnog te kunnen stellen, alsook mijn boosheid te kunnen ventileren, is er een mailcontact ontstaan.

De 18 verschillende sheets staan voor de 18 keren dat ik haar per mail heb geprobeerd duidelijk te maken wat ik van haar zou willen. Interesse in mij als persoon en de erkenning van wat er gebeurd is, Ā Uiteindelijk heb ik me erbij neergelegd dat ik niet zou krijgen wat ik nodig had, waardoor een gevoel van leegte is ontstaan.